Jak to będzie, gdy urodzi się Róża? – Mama Sowa

Jak to będzie, gdy urodzi się Róża?